Med SMS ble budskapet umiddelbart lest

Da Nokas Skadedyrkontroll innførte SMS varsling via Strex Connect, opplevde de at informasjonen de sendte ut faktisk ble lest, og at kundene var bedre forberedt da de kom på besøk.

Far bærer barn og ser på mobilen

Nokas Skadedyrkontroll spesialiserer seg på skadesaker forårsaket av skadedyr, og de er ledende innen forsikring. Med den økende forekomsten av skjeggkre i mange boliger og leiligheter, ble det behov for bygningsovergripende tiltak. Nokas trengte derfor en god løsning for å koordinere ut informasjonen om tiltakene til beboerne. Strex Connect ble løsningen de gikk for, og Emil Blom Onshuus fra Nokas er veldig fornøyd med løsningen.

– For å få bukt med skjeggkre må man bekjempe skadedyrene i alle leilighetene i ett bygg, slik at det ikke blir vandring mellom leilighetene. Vi ønsker å behandle flere leiligheter på samme dag så vi slipper å reise frem og tilbake. Dermed ble det behov for synkronisert informasjon til beboerne, noe Strex løste på en veldig god og sømløs måte, sier Emil.


Gevinster ved Strex Connect:
– Rask og effektiv varsling
– Umiddelbar kontakt med mottaker
– Sømløs løsning
– God kundesupport
– Full oversikt over sendte SMS

Tidsbesparing med Strex

Før Nokas ble kunde av Strex brukte de e-post som ble sendt til borettslagets styreleder som sendte informasjon videre til beboerne. Tidvis var de også ute og hang opp beskjeder på oppslagstavler. Dette var både tidkrevende og lite effektivt. De opplevde ofte at informasjonen de sendte ut ikke kom gjennom, og at kundene ikke var forberedt. Det å få sendt direkte meldinger til beboerne om når de kommer, og hvordan de kan forberede seg, har bidratt til at Nokas kan gjøre jobben mest mulig effektivt. Jevnt over får de nå gode tilbakemeldinger fra både beboere og styreledere.

– Løsningen fra Strex Connect er også tidsbesparende ved at vi får avdekket spørsmål og misforståelser i forkant. Vi legger ved en informasjonsvideo som viser hva vi skal gjøre i boligen deres, slik at beboerne får mulighet til å forberede seg ved å være tilgjengelig og fjerne sofaer etc så vi får adgang, sier Emil.

Sømløs løsning

Både Nokas og sluttkundene er svært fornøyd med Strex Connect. Systemet fungerer sømløst, og sluttkundene får den informasjonen de skal til riktig tid.

– Strex har vært helt genialt her, for så fort vi har avtalt med styret om tidspunkt, sendes det sms til beboerne to uker i forveien, og så følger vi opp med sms dagen før. Strex har hatt en veldig løsningsorientert innstilling, og vi synes de er både dynamiske og positive, og de tilpasser seg raskt de ulike situasjonene. Rådgiverne er også åpne om hvordan SMS kan brukes mest mulig kostnadseffektivt, sier Emil.

 

Knapp

Eller, snakk med en av våre rådgivere for å finne en løsning som passer ditt behov

Les mer om hvilke gevinster andre kunder har opplevd med Strex connect:

Zisson AS bruker SMS-varsling som avgjørende del av arbeidsflyten

OnVisit opplevde at åpningsraten var på nesten 100%