Hjem Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven
Strex er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).

Det er viktig at alle ansatte i Strex har gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Strex er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet med tilhørende verdikjeder for å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Resultatene av aktsomhetsvurderingene skal være tilgjengelig for offentligheten gjennom en årlig rapport, første gang pr 30. juni 2023.

Den siste rapporten finner du her.

Informasjonsplikt
Henvendelser til Strex angående informasjonsplikt og åpenhetsloven utføres via e-post til partnersupport@strex.no

Vi kommer til å svare så raskt som mulig, og senest i løpet av tre uker etter å ha mottatt innsynsbegjæringen. Mer informasjon om informasjonsplikten og innsynsbegjæringer finner du på Forbrukertilsynets nettsider.