Hjem Personvern

Personvern

Strex AS personvernerklæring

Gyldig fra 23.05.2018

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som kunde av Strex AS («Strex») sine mobilbetalingstjenester til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker. Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at Strex skal kunne tilby deg sine mobilbetalingstjenester under sluttbrukeravtalen du som kunde har med Strex. Denne personvernerklæringen utgjør derfor en del av vilkårene for bruk av Strex sine mobilbetalingstjenester.

Strex er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen. Merk at Strex i visse henseender også behandler personopplysninger som en databehandler for de enkelte brukerstedene. I disse tilfellene er det enkelte brukersted behandlingsansvarlig. Slik behandling faller dermed utenfor rammene av denne personvernerklæringen (f.eks. transaksjonshistorikk hos brukersteder, meldinger som sendes mellom deg brukersteder etc.).

1. Informasjon vi samler inn

Strex samler inn personopplysninger for å kunne tilby deg full funksjonalitet av våre mobilbetalingstjenester. Vi samler også inn personopplysninger for å overholde våre lovpålagte forpliktelser som tilbyder av betalingstjenester. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

Enhver behandling av personopplysninger av Strex gjøres i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Strex samler inn de kategorier av personopplysninger som du oppgir til oss og/eller som innhentes ved registrering og bruk av tjenesten, herunder:

  • Ditt navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse
  • Fødselsnummer
  • Kortdata hvis du har registrert et kort for bruk hos Strex
  • Din valgte Strex pinkode ved bruk av Strex betalingsløsning
  • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem og mobiloperatør
  • Abonnementstype (postpaid/prepaid/bedrift/privat)

2. Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn

Personopplysningene som samles av Strex benyttes for følgende formål:

2.1     Personopplysninger samlet inn for å overholde lovpålagte forpliktelser

Strex er underlagt regler om kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket og har dermed behandlingsgrunnlag for disse personopplysningene i personvernforordningen artikkel 6 (1) c). For å overholde disse forpliktelsene, vil Strex innhente personopplysninger som nevnt ovenfor fra din mobiloperatør. Strex vil også innhente personopplysninger om deg fra BankID Norge AS og offentlige registre for å oppfylle dette formålet. De aktuelle offentlige registrene er Det sentrale folkeregisteret og Nasjonal Referansedatabase. Rapportering vil bli gjort til relevante offentlige myndigheter i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

2.2     Personopplysninger samlet inn for kundeoppfølging og markedsføring

Strex vil behandle personopplysninger om deg for å gi deg informasjon om ditt kundeforhold hos oss, samt for markedsføring av Strex sine egne produkter og tjenester via e-post eller SMS. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) f) og markedsføringsloven § 15 (3).

Du kan enkelt reservere deg mot markedsføringshenvendelser fra Strex ved å velge dette i den enkelte markedsføringshenvendelse du mottar, eller ved å kontakte oss på vår hjemmeside www.strex.no.

3. Deling av informasjon til tredjeparter

Personopplysninger som Strex er behandlingsansvarlig for deles ikke med tredjeparter, med unntak av:

  1. utlevering som følger av en lovpålagt forpliktelse som Strex er underlagt,
  2. ved overdragelse av pengekrav til Strex sin fakturapartner, Arvato Finance AS, ved valg av Strex Faktura som oppgjørsmetode, og
  3. utlevering til din mobiloperatør i henhold til avtale mellom Strex og mobiloperatøren for at mobiloperatøren skal overholde sine lovpålagte rapporteringsforpliktelser.

4.  Informasjonssikkerhet og lagringstid

Strex har organisatoriske og tekniske tiltak iverksatt for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger som Strex er behandlingsansvarlig for lagres så lenge du som kunde har et kundeforhold til Strex. Ved opphør av kundeforholdet vil Strex slette personopplysningene, med mindre det foreligger en lovpålagt forpliktelse til videre lagring som Strex er underlagt.

5. Dine rettigheter

Som kunde av Strex har du rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg som Strex er behandlingsansvarlig for. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Forespørsler som nevnt over sendes til post@strex.no.

Dersom du mener Strex ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

6. Endringer til personvernerklæringen

Strex forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen, for eksempel ved endrede regulatoriske krav. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen, vil du som kunde bli skriftlig informert om dette. Ved å fortsette å bruke Strex sine betalingstjenester etter endringer i personvernerklæringen, aksepterer du de endrede vilkårene.