For bedrifter Telenor og Strex lanserer nye RCS tjenester – fremtidens SMS

Telenor og Strex lanserer nye RCS tjenester – fremtidens SMS

Publisert 14.10.2022
RCS, Rich Communication Services, blir sett på som fremtidens SMS, og oppgraderer den tradisjonelle SMS-en med en rekke funksjoner. Brukeropplevelsen er som i en app, men fortsatt i SMS innboksen. Telenor og Strex har samarbeidet om utviklingen av nye RCS tjenester, hvor Brage Bjøntegaard, Head of A2P Nordic i Telenor, og Espen Storaas, Head of Sales and Partner Development hos Strex, har hatt sentrale roller.

– Telenor har hele tiden vært klar på at et samarbeid med aktører som Strex er avgjørende for at RCS som kommunikasjonskanal skal nå fram i marked og hos sluttbrukere. Vi har hatt en god og tett dialog med Bjøntegaard gjennom hele prosessen, sier Espen.

Espen forteller videre at samarbeidet mellom Strex og Telenor er et godt eksempel på at mobiloperatørene, og partnere sammen kan utvikle et bedre produkt og en bedre kommunikasjonskanal. Mobiloperatørene bidrar med løsninger og infrastruktur i sitt nett, mens Strex bidrar med frontend mot kunde og sluttbrukere. Strex har gjennom mange år hatt suksess med nettopp denne type samarbeid. A2P SMS løsninger er også et godt eksempel på at Strex og Telenor sammen kan ta ut løsninger som er bedre enn hver for seg.

-Jeg har siden begynnelsen av 2000 tallet, i forskjellige roller og selskap, jobbet tett med Brage i Telenor, så her har vi lang og god erfaring. Vi har lært hverandre å kjenne, utviklet gjensidig tillit og transparens i samarbeidet. Samarbeidet har vært og er; meget godt, forteller Espen.

Brage utdyper videre:
-Strex har vært tidlig ute med å benytte Telenors RCS tjeneste for å ta frem nye kommunikasjonstjenester til sine kunder. Strex har gode ideer og evne til å ta frem og levere innovative RCS tjenester. Vi har også fått nyttig feedback til Telenor slik at vi kan forbedre vår tjeneste.

RCS gir rikere funksjonalitet enn SMS, og du kan dele rikt innhold som blant annet bilder, videoer, lyd, CTA (call to action), og dialog. Alt leveres rett i SMS innboksen, og kunden trenger ikke laste ned en app. Muligheten med svarknapper i RCS gir en enklere to-veis kommunikasjon med kundene som kan gi økt konvertering. I tillegg kan krysspromotering føre til økt engasjement og aktivitet fra kundene, ved å kunne vise frem andre produkter/prosjekter.

Når det gjelder hvordan de tror RCS blir fremover, har begge stor tro på tjenesten.

-Vi tror RCS vil bli en vesentlig A2P kommunikasjonskanal i de aller fleste bransjer. Donasjon, retail, transport og logistikk er noen eksempler på hvor RCS løser behovene og gir sluttbrukere en bedre brukeropplevelse. Vår plattform er utviklet med støtte for fallback til «vanlig» SMS, slik at budskapet alltid når fram, sier Espen.

Brage tilføyer:
-Det er et stort behov for sikker, rask og effektiv kommunikasjon mellom bedrifter og deres kunder. Vi ser at SMS trafikken har vokst sammenhengende i mange år, og tror at bedrifter vil se nytten av å kommunisere via RCS med de kundene som har RCS støtte i sin mobiltelefon.

RCS vil være relevant og nyttig for flere bedrifter og organisasjoner.

-RCS egner seg godt for bedrifter som ønsker brukervennlig to-veis kommunikasjon med sine kunder. Det kan for eksempel være at en kunde skal bekrefte eller booke om tidspunkt for en leveranse/avtale. Mange bedrifter er også opptatt av muligheten for oppsalg av sine produkter og tjenester, ved at kunder kan utforske, velge og kjøpe på en attraktiv og brukervennlig måte, sier Brage.

Espen tilføyer:
-Donasjon, retail, logistikk og transport er selvskrevne. RCS er ellers svært aktuell for alle bedrifter og organisasjoner som i dag benytter SMS i kundedialog. Mao; RCS treffer bredt.