For bedrifter Strex valgt som ny samarbeidspartner og leverandør av SMS GW-tjenester til Norsk Helsenett

I konkurranse med ledende aktører i markedet ble Strex Payment AS tildelt kontrakt som Norsk helsenett sin leverandør av SMS GW tjenester.
Norsk helsenett utvikler, forvalter og drifter nasjonale e-helseløsninger og mange av disse bruker SMS som en av kommunikasjonskanalene mot innbyggere i Norge. Norsk helsenett leverer i tillegg tjenester til helseforvaltningen, sykehussektoren og resten av helsesektoren, som innbefatter bruk av SMS GW tjenester.
Avtalen har en estimert verdi på NOK 120 millioner over 48 mnd.
Gjennom ny avtale vil partene etterstrebe gode leveranser og et strategisk og fremtidsrettet samarbeid, med fokus på stabile leveranser, god og sikker drift, konstruktiv dialog og godt utviklingsarbeid.
«Vi er ydmyk og stolt over å bli valgt som leverandør av samfunnsnyttig- og kritisk distribusjon av informasjon til Norges befolkning, sier Espen Fosse-Storaas, Management Advisor – Strategic Relations and Partnership i Strex».