SMS gateway

En robust og sikker løsning for å sende og motta SMS, med muligheter for sømløs integrasjon av betalingsløsninger.

Strex Connect SMS gateway

Med vår SMS Gateway kan du enkelt integrere SMS-funksjonalitet i egne systemer og plattformer. Gjør SMS tilgjengelig for dine kunder gjennom ditt CRM-system, din kundeklubb-løsning, applikasjon eller en nettside.

Via ett API kan du sende og motta SMS, gjennomføre betalinger, gjøre nummeroppslag og sikker utsendelse av engangspassord for sikker pålogging, og mye mer. Nye funksjoner og løsninger, som RCS-kommunikasjon, vil også tilgjengeliggjøres i samme API – du får dermed tilgang til morgendagens løsninger.

Vårt Rest API og SDK’er har høyeste sikkerhetsnivå i markedet. Det er også mulig å få satt opp en isolert gateway, georedundans, og sterkeste kryptering på ende til ende og lagrede data.

API tilgangen støtter enkeltbetaling og abonnementsbetalinger med funksjonene:
Direktebetaling i web og app
SMS betaling
OneClick

Funksjonalitet i SMS gateway

∙ 2-veis SMS
∙ Støtte for meldinger med sendingstidspunkt frem i tid
∙ Støtte for å endre eller slette meldinger som ennå ikke er sendt
∙ Støtte for At-Most-Once med dobbel mekanisme for beskyttelse mot dobbelt sending
∙ Meldingsprioritet (lav, normal, høy) gjennom hele systemet fra A til Å
∙ Støtte for sub-nummer løsning (norske 4- og 5 sifret kortkode)
∙ Alle Strex betalingsmåter inkludert OTP (One Time Password)
∙ Nummeroppslag (Norge)

Teknisk trygghet

∙ Høyeste sikkerhet (A-ratet SSL-sertifikat og API-signering med private/public key)
∙ Eget sub domene med HTTPS og SSL-sertifikat (støtter krav til TLS 1.2)
∙ Mulighet for dedikert API gateway
∙ Dedikert og skalerbar database med 99,99% SLA, kryptert.
∙ Full redundans og georedundans med auto-failover
∙ Mulighet for IP-restriksjon og VPN om ønskelig

API-Integrasjon via SDK eller REST API

Med Strex kan du sette opp API-integrasjon med REST API og SDK’er.
Under har vi listet opp hvilken form for integrasjon som støttes av våre tjenester:

.NET
Java
Node
Python
PHP
REST API