Vi lanserer Strex Smittesporing!

illustrasjonsbilde Strex smittesporing

Ifølge Covid-19 forskriften er arrangører ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede for å bidra til effektiv smittesporing. Med arrangement menes idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino og andre arrangementer som seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Les mer om myndighetenes retningslinjer her. 

Derfor lanserer vi nå Strex Smittesporing – enkel og trygg deltakerregistrering via SMS, med mulighet for utsendelse av varsel ved smitteutbrudd i ett og samme verktøy.

  • Slipp manuell registrering
  • Enkel brukerverifisering
  • Økt trygghet for deltakere på arrangement
  • Kan brukes på alle digitale flater
  • Løsningen ligger i skyen og er alltid tilgjengelig for arrangør
  • Både registrering og varsling samme verktøy

Slik fungerer Strex Smittesporing:

  1. INFORMER: Informer deltakerne dine om at de enkelt kan registrere seg på ditt arrangement ved å sende utvalgt kodeord til 1901.
  2. REGISTRER: Deltakerne får SMS med link til webskjema hvor de kan registrere seg selv og andre deltakere under 18år.
  3. VARSLE: Send SMS varsel til deltakerene ved smitte eller endringer i programmet, og ta ut rapporter til myndighetene om deltakelse på arrangementet.

Prøv selv ved å sende MØTE til 1901!

Lær mer om hvordan du kan ta i bruk Strex Smittesporing her.