Hjem Klageskjema

Klageskjema

Hvordan klager jeg?

Ønsker du rette en klage på en eller flere transaksjoner gjør du dette ved å kontakte innholdsleverandøren som har belastet deg direkte. Vi anbefaler å gjøre dette skriftlig.

Innholdsleverandør er ansvarlig overfor kunden for eventuelle feil, mangler, forsinkelser og andre forhold knyttet til varer og tjenester som har blitt kjøpt eller bestilt. Klager, krav (herunder krav på tilbakebetaling fra LEVERANDØR) og andre henvendelser knyttet til mangelfulle eller forsinkede varer og tjenester skal alltid rettes til innholdsleverandør.

Du kan laste ned og benytte dette skjemaet for å skrive din klage.

Hvis du har sendt din klage skriftlig og ikke nådd fram til innholdsleverandør i løpet av 2 virkedager, kan du henvende deg til din mobiloperatør eller Strex ved å videresende overnevnte klageskjema samt maildialogen du har hatt med innholdsleverandøren.

Dame jobber med kundeservice på telefon

Hvordan kontakter jeg innholdsleverandøren?

Du kan alltid finne kontaktinformasjon til innholdsleverandøren som har belastet deg ved å klikke deg inn på transaksjonen det gjelder på Strex Min Side:

Knapp til Min side

Kommer du ikke til enighet med din mobiloperatør kan du bringe tvister vedrørende mobile innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon («BKN») via din mobiloperatør.

Kontaktopplysninger:
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Lilleakerveien 4a
0283 Oslo
Tlf. 22 13 32 20
Hjemmeside: www.bkn.no

Du kan bringe tvister vedrørende kjøp av varer og tjenester som dekkes av konsesjon fra Finanstilsynet inn for Finansklagenemda.

Kontaktopplysninger:
Finansklagenemda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Tlf. 23 13 19 60
Hjemmeside: www.finkn.no

Du kan ikke bringe samme tvist inn til behandling for både Finansklagenemda og BKN.