SMS varsling har aldri vært viktigere

Fram Web varslingstjeneste

Publisert 16.07.2021
Da pandemien oppsto i mars 2020, skulle Fram Webs varslingstjenester vise seg å være viktigere enn noen gang.  Med Strex Connect gateway har de kunnet utvikle en SMS varslingsløsning, som kan varsle innbyggere i kommuner 24/7. 

Fram Web er et norsk programvareselskap som har laget varslingssystemer for bedrifter og kommuner. Selskapet ble etablert i 2003 i forbindelse med den dødelige Giardia Epidemien, som oppstod i drikkevannskilden i Bergen. Kommunen hadde behov for et varslingssystem som kunne brukes for å informere innbyggerne i Bergen kommune om den pågående epidemien. I dag har Fram Web kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim, og leverer løsningene sine til 350 ulike kommuner.

“Vi håndterer svært kritisk kommunikasjon for kunder som Forsvaret, DSB og andre samfunnskritiske selskaper. Derfor er vi avhengig av rask og effektiv responstid, samt gode tekniske løsninger. Løsningene må gi våre kunder en oppdatert oversikt over hvem som er varslet og eventuelle responser. Dette føler vi at Strex tar på alvor. De følger oss opp tett, og har en åpen og god dialog med oss”, forteller Per Christian Lund, salgsdirektør i Fram Web.

Visjonen deres er å sikre verdier for kunder og gi trygghet for samfunnet ved å levere smarte varslingssystemer. Fram Web jobber daglig for at deres 700 kunder skal være trygge på at varslingssystemene de er avhengige av, fungerer når det gjelder som mest. 

Får god kundeservice og tett oppfølging

Fram Web sin primære kommunikasjonskanal er SMS. Derfor er de avhengige av å ha en samarbeidsaktør med god oppetid og rask kundeservice om systemene skulle gå ned. Tidligere har Fram Web opplevd utfordringer med å få hjelp dersom kommunikasjonen mellom deres løsninger og operatører sine løsninger ikke fungerte som den skulle.

“Strex har en tett og regelmessig oppfølging med oss som kunde. Selv om de er en relativt liten bedrift opplever vi at de, på samme måte som oss, er en kundeorientert bedrift. De legger sin stolthet i å hjelpe kunden til å oppnå suksess. Det er vi avhengige av ettersom det også er vårt eget «kundeløfte»,” sier Lund.

Tre ulike løsninger som er nyttige for samfunnskritiske aktører

Fram Web ønsket en SMS-tjeneste med intuitiv integrasjon mot deres egne systemer, og med Strex Connect SMS gateway fungerte dette smertefritt. Det ble også gjort tilpasninger underveis for å dekke deres behov. De leverer tre ulike varslingsløsninger som ofte er i bruk av samfunnskritiske aktører i skandinavia.

Varsling 24

Varsling 24 brukes av kommuner eller offentlige selskaper for å varsle innbyggere på gitte adresser eller innenfor et gitt geografisk område. Denne løsningen har vært utrolig viktig for kommuner gjennom pandemien for å kunne varsle om nye koronatiltak, hytteforbud, reiserestriksjoner, og så videre.

TeamAlert

TeamAlert er en varslingsverktøy og innkallingsløsning, som brukes ved beredskap med behov for enkel og sikker varsling. Løsningen kan overstyre “stillemodus” på telefonen til den som mottar meldingen.

GroupAlert

Den tredje løsningen, GroupAlert, er en kommunikasjonsplattform for massekommunikasjon til egne ansatte eller kunder og partnere. Løsningen gjør det enkelt å sende ut informasjon til alle ansatte, avdelinger i organisasjonen eller ulike grupper, i tillegg kan man inkludere eksterne partnere og kunder. Informasjon kan sendes ut via multikanal kommunikasjon, som SMS, epost og oppringt talemelding. GroupAlert støtter responsknapper for å be om respons fra mottaker.

Ønsker du å vite mer om Strex Connect?