Viktig informasjon: Nye regler for surcharging

Kroppet bilde av dame i gul genser som trykker på telefonen sin

Dagens regler er gamle. Skal vi vente til de nye forskriftene kommer, eller skal vi forberede oss nå, spør produktsjef Frode Alvad

Tilleggsavgiften surcharging (ekstra gebyr) blir forbudt. Tidligere var det nødvendig å differensiere gjennom ekstra gebyrer da det var store forskjeller på underliggende priser. Når markedet nå krever at prisene på ulike betalingsmidler blir mer utjevnet, blir slike gebyrer unødvendige.

De nye reglene som gjelder forbud om ekstra gebyr har allerede tredd i kraft i EU. Det har allerede vært klager om ulovlige tillegg, så om dere ikke har gjort de nødvendige endringene ennå, kan det være lurt å ta grep nå.

I Danmark utsteder myndighetene en advarsel, som etterfølges av en bot for ikke-kompatible nettbutikker. I Norge kan det forekomme andre sanksjoner. Vi holder oss oppdatert og informerer dere fortløpende.

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med Strex sitt kommersielle team dersom noe er uklart, eller om har noen spørsmål. Ring oss på telefon: 908 22 500 og tast #2 eller send en mail til sales@strex.no