Viktig informasjon: Fra 15 september blir det krav til bruk av Strex verifisering

Strex. Dame som bruker telefonen sin

Strex forenkler hverdagen din:

Nå innfører vi One Time Password og SMS-bekreftelse for verifisering av enkeltbetalinger og abonnementsbetalinger. Som produktsjef hos Strex er det viktig for meg at våre kunder opplever betalingsløsningen som transparent og «lik for alle». Dette vil skape trygghet for sluttkunden i betalingsøyeblikket.

Vi innfører egen OTP (One Time Password) og SMS-bekreftelse som en integrert del av betalingstransaksjonen, og det er gratis å benytte seg av Strex sin OTP eller SMS-bekreftelse. Om du betaler for OTP eller SMS-bekreftelse fjerner vår innføring av OTP og SMS-bekreftelsen denne kostnaden fra fakturaen din. Sluttkunden vil dermed oppleve Strex, og hvert enkelt brukersteds tjeneste som en trygg og enkel betalingsløsning.

Vi tar ansvaret for kjøpsbekreftelsen når kunden skal gjennomføre kjøp, og gir bedre informasjon om kjøpet til dere som produkt- og tjenesteleverandør.

Enkeltbetalinger

På deres enkeltbetalinger ser Strex tidspunkt for når sluttkundene har akseptert å betale.
Siden vi har dokumentasjon av sluttkundens betaling, forenkles oppgavene til kundeservice.

Abonnement, app og web

Vi har laget den enkleste og beste fremgangsmåten for abonnementsinngåelse, verifisering for app og web. Med vår løsning trenger ikke sluttkunden å oppdatere kredittkortet sitt når det går ut på dato, eller ved bytting av bank. Enkel betaling på web og i app er noe flere leverer i dag, men med vår løsning vil du kunne betale selv om du ikke har benyttet tjenesten på flere år, så lenge det er samme eier og bruker av mobilnummeret.
Som produktsjef er det gøy å se at vi løser et reelt behov for mange bedrifter som sliter med å få kundene tilbake på abonnement, eller inn i sin tjeneste etter at kredittkortet har utløpt. Ved å benytte Strex pre-autorisering får man en referanseløsning (token) som er gyldig frem til man endrer eier eller bruker av mobilabonnementet. Fra 15. september blir det obligatorisk å benytte pre-autorisering i Strex API’et.

Hvordan gjør Strex dette?

SMS virker for alle typer telefoner, derfor er SMS den beste kanalen for verifisering enten kunden har en smarttelefon eller ikke, SMS-appen er jo allerede nedlastet. Vi har laget to løsninger for abonnement, den ene er med engangspassord og den andre er en SMS-løsning der kunden aksepterer med OK.

Fordeler:

  • Mobilnummer består, kredittkort utgår på dato
  • Sikre at betaling kommer fra rett kunde med vår referanseløsning (token)
  • Markedets tryggeste og enkleste betaling for sluttkunden
  • Sluttkunden får en lik kjøpsopplevelse når de benytter Strex, dette vil skape trygghet for sluttkunden
  • Strex OTP og SMS-bekreftelse redusere antall kundeservice henvendelser

 

Har du spørsmål ring oss på telefon: 908 22 500 og tast #2 eller send oss en mail på sales@strex.no

 

Frode André Alvad
Head of Products and Business Development
+47 41 41 55 00
frode.alvad@strex.no