Priser

Betaling via Strex – Strex SMS Payment

 • Transaksjonskostnad fra                3,0 % + 0,30 kr *
 • Faste kostnader pr. måned            kr. 100 *
 • Etableringskostnad                        kr. 1 000 *

Betaling via Strex – Strex Direct Payment

 • Transaksjonskostnad fra               3,0 % + 0,30 kr *
 • Faste kostnader pr. måned           kr. 100 *
 • Etableringskostnad                       kr. 1.000 *

Leie av 4 sifret kortnummer

 • Oppsett-/Etableringskostnad      kr. 10.000
 • Månedsleie                                    kr.  5.000

Dialog via 4 sifret kortnummer 

 • SMS melding fra mobil (MO melding) med etterfølgende betaling      kr. 0,00
 • SMS melding fra mobil (MO melding) uten etterfølgende betaling      kr. 0,25
 • SMS melding til mobil (MT melding) med betaling                                kr. 0,00
 • SMS melding til mobil (MT melding) uten betaling                                kr. 0,40

Veldedige organisasjoner

Veldedige organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen, alternativt Frivillighetsregisteret, får automatisk vår beste pris.

 • 1,9 % + 0,50 kr *
 • Månedsleie, leie av 4 siffret kortnummer kr. 3.000

Øvrige betingelser, se punktet Bedriftskunder.

* Pris vil variere avhengig av produkt, tjeneste og volum. Ta kontakt med sales@strex.no for presentasjon og tilbud.