Priser

Privat

Strex er gratis å bruke for deg som sluttkunde (privatperson). Dine kjøp vil bli belastet mobilregningen fra din mobiloperatør.

Har du valgt Strex faktura vil det påløpe et fakturagebyr på kr. 19,00.

Bedrift

Betaling via Strex – Strex SMS Payment

 • Transaksjonskostnad fra                3,0 % + 0,30 kr *
 • Faste kostnader pr. måned            kr. 100 *
 • Etableringskostnad                        kr. 1.000 *

Betaling via Strex – Strex Direct Payment

 • Transaksjonskostnad fra               3,0 % + 0,30 kr *
 • Faste kostnader pr. måned           kr. 100 *
 • Etableringskostnad                       kr. 1.000 *

Leie av 4 sifret kortnummer

 • Oppsett-/Etableringskostnad      kr. 5.000
 • Månedsleie                                    kr. 5.000

Dialog via 4 sifret kortnummer 

 • SMS melding fra mobil (MO melding) med etterfølgende betaling      kr. 0,00
 • SMS melding fra mobil (MO melding) uten etterfølgende betaling      kr. 0,25
 • SMS melding til mobil (MT melding) med betaling                                kr. 0,00
 • SMS melding til mobil (MT melding) uten betaling                                kr. 0,25

Veldedige organisasjoner

Veldedige organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen får automatisk vår beste pris

 • 1,9 % + 0,50 kr *
 • Månedsleie, leie av 4 siffret kortnummer kr. 3.000
* Pris vil variere avhengig av produkt, tjeneste og volum. Ta kontakt med sales@strex.no for presentasjon og tilbud.